Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100613 Library:100505 in /home/plandhr/2018.pland.hr/admin/inc/config.php on line 495
PlanD

ZA KORISNIKE / ZA LJUDE

međunarodni
festival dizajna
27.–30.9.2018.
TMNT, HALA V

ZA KORISNIKE / ZA LJUDE – etički pogledi na dizajn

PLAN D – Međunarodni festival dizajna
27. - 30.9.2018.
TMNT - HALA V


Dizajn možemo opisati kao praksu oblikovanja predmeta i sustava koji nam pomažu organizirati živote. No, dok nam taj isti dizajn obećava olakšati svakodnevni život, on to često ne čini, a ponekad nam ga (namjerno ili nenamjerno) čak i otežava. Glavni razlog tome je posvemašna složenost ekosustava u kojima dizajn djeluje, a gdje se često miješaju sukobljeni ekonomski, ekološki, politički ili društveni interesi.

Postoji li dizajn koji ne dizajnira za korisnika, nego za ljude, aktivno promišljajući cjelokupni ekosustav nastanka i primjene jednog proizvoda? Na ovo pitanje pokušat ćemo odgovoriti ovogodišnjim tematskim okvirom festivala, u kojem ćemo dizajnersku praksu sagledati iz perspektive etičkog djelovanja.

Odnos dizajna i etike možemo promatrati na više načina. Primjerice, mapiranjem problema koje dizajn prepoznaje i nastoji rješiti, kao i metodologija i procesa koje pritom koristi. Također, kroz dizajn kao disidentsku i kritičku praksu, koja otvara etička pitanja vezana za načine na koje razvijamo i primjenjujemo tehnologiju. No, možda najsloženije – promišljanjem holističkih načina na koje dizajn može stvarati održive, društveno odgovorne i etički prihvatljive tehnološke proizvode, kao i njihove procese nastanka.

Putem diskurzivnog, izložbenog i edukativnog programa cilj nam je potaknuti dijalog ne samo o načinima na koje oblikujemo i koristimo svakodnevne predmete nego i razotkriti njihove slojevitosti, značenja i politike, te predstaviti različite primjere društveno odgovornih i emancipatornih procesa nastanka materijalnog svijeta.

datum objave
07/08/2018