Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100613 Library:100505 in /home/plandhr/2018.pland.hr/admin/inc/config.php on line 495
PlanD

ZA KORISNIKE / ZA LJUDE

međunarodni
festival dizajna
27.–30.9.2018.
TMNT, HALA V

NATJEČAJ: MEĐUNARODNA IZLOŽBA MLADIH AUTORA 2018.

PLAN D – Međunarodni festival dizajna
27. - 30.9.2018.
TMNT - HALA VPLAN D i ove godine otvara natječaj za izlaganje na Međunarodnoj izložbi mladih autora. Natječaj je otvoren za projekte svih tema, sadržaja i formata iz svih sfera dizajnerskog djelovanja: od grafičkog, industrijskog, modnog i spekulativnog dizajna, preko dizajna digitalnih medija i interakcija do dizajn istraživanja i tipografije.

Poznato je kako kolektivni moralni kompas, kao ni općeprihvaćene etičke vrijednosti, ne postoje – one moraju biti iskonstruirane zajedničkim naporima članova određenog društva. Kao dizajneri, čiji je posao rješavanje problema u svrhu unaprijeđenja kvalitete života ljudi i boljitka društva općenito, svakodnevno aktivno sudjelujemo u tim naporima, što dizajnersku praksu čini inherentno etičkom aktivnošću. Tako svaki proizvod koji dizajniramo u sebi ima ugrađene određene društvene, ekološke, ekonomske i političke vrijednosti, koje se reflektiraju u samom procesu njegove proizvodnje, ali i prilikom njegove konzumacije, odnosno korištenja.

Pri odabiru radova, selekcijski žiri će, osim kvalitete pojedinog rada, u obzir uzeti i njegovu artikulaciju u kontekstu spomenute teme festivala, zato od svakog autora u prijavi rada tražimo i odgovore na nekoliko pitanja. Tako će se posebno vrednovati prijave autora koji na otvoren i kritički način promišljanju i evaluiraju vlastiti rad u spomenutom kontekstu. Ankete će na izložbi biti izložene uz same radove, a njihov je cilj otvaranje prostora za diskusiju o mogućnostima, granicama i odgovornosti dizajnerske prakse.

Zainteresirani izlagači mogu se prijaviti putem online prijavnice.

Odabrani radovi biti će izloženi od 27. do 30. rujna 2018., u sklopu festivala Plan D, te objavljeni u festivalskom katalogu, na službenoj internetskoj stranici i na društvenim mrežama. Stručni žiri Plana D odabrat će i nagraditi najbolji rad/projekt posebnom nagradom izložbe  smartphone uređaj FairPhone 2.

Za dodatna pitanja te detaljnija obrazloženja zainteresirani se mogu obratiti na luka@pland.hr

-----

UPUTE ZA PRIJAVU RADOVA:

 • Rok za prijavu radova je 12. 9. 2018. (do 23:00 sata)
 • Svi radovi prijavljuju se isključivo putem e-mail adrese: info@pland.hr
 • Prijavljeni radovi bez ispunjene prijavnice i ankete neće se razmatrati
 • Na natječaj se mogu prijaviti svi studenti/ce i mladi/e autori/ce (do 30 godina starosti), a prijaviti se mogu mentorirani i nementorirani, realizirani i nerealizirani radovi
 • Broj radova za prijavu po autoru/ici ili grupi autora nije ograničen
 • Prijave na natječaj su bez kotizacije


UPUTE ZA ISPUNJAVANJE ANKETE:

Kritički odmak prema vlastitom radu će se posebno vrednovati.
Analitički pristup, kao i objektivni su poželjni.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • Plan D prijavnica / anketa (obrazac s informacijama o radu i autoru/ici/ima)
 • Scan osobne iskaznice
 • Najviše 10 vizualnih prikaza rada u jpeg formatu, cmyk, razlučivosti 300 dpi (imenovati na sljedeći način: ime_rada_rednibroj.jpg (npr. buducnost_1.jpg). Sve vizuale potrebno je zajedno arhivirati u zip format, imenovati ime_rada.zip, te uploadati putem Jumbomaila, Sendspacea ili WeTransfera).

Autori radova bit će obaviješteni elektronskom poštom o ishodu natječaja najkasnije do 16. 9. 2018. U istom će roku popis autora i prihvaćenih radova biti objavljen na službenoj internetskoj stranici www.pland.hr.

UPUTE ZA SLANJE RADOVA NAKON SELEKCIJE:

 • Festival autorima osigurava izložbeno mjesto i medijsku vidljivost putem svojih komunikacijskih kanala. Festival ne osigurava produkciju radova, ni troškove transporta.
 • Autori/ice se nakon objave rezultata Selekcijske komisije obvezuju dostaviti isproducirane rad/ove najkasnije do 24. 9. 2018. Radovi moraju biti dostavljeni u HDD do zadanog datuma na adresu:

Hrvatsko dizajnersko društvo (HDD)
Boškovićeva 18
10 000 Zagreb
Hrvatska

datum objave
07/08/2018